Zenfolio | Jonas Sundberg | A new year- without snow

A new year- without snow

January 03, 2015  •  Leave a Comment

The winter visited StrumicaThe winter visited StrumicaThe winter visited Strumica in the end of december. Unfortunately he could not stay for more than one day. Welcome back soon winter! November rainNovember rainThe umbrella is a part of the necessary vinter equipment, in many southern European locations – for example, Strumica, Macedonia. Otherwise it was in "the good old times", tells the elderly here, then it was certainly lots of snow every year, and a lot of degrees below zero.

Det nya året har börjat med minusgrader och sol. Alltid något. I övrigt har vintern lyst med sin frånvaro, förutom en snö-blixtvisit i slutet av december, som syns på bilden. Den utan tvekan värsta årstiden här nere i Sydeuropa, liksom ofta i södra Sverige, är vintern. Det tror jag många här också tycker, men av en helt annan anledning, än för mig personligen. Här verkar man i allmänhet ha samma negativa inställning till snö och kallt, som jag ofta sett i södra Sverige. Anledningarna till den inställningen 1) Snöfall följs ofta av plusgrader och regn, vilket skapar den eländiga blöta sörjan på gatorna. 2) Man verkar tas på sängen varje gång - både vad gäller sin klädsel och sina bildäck - inte ens en mössa. Resultatet blir att man till varje pris vill komma in så fort som möjligt, att vara utomhus blir till något negativt i sig självt. Vintern blir till en kall (relativt sett till andra årstider), mörk, avskalad, kal, blöt, tråkig, avslöjande, ful, smutsig, lång väntan på vår. Men å andra sidan kommer våren tidigt här, i februari, och något senare i södra Sverige. Så kämpa! Alla ni som inte välsignats med ett inbäddande, moderligt, upplysande, vackert, mjukt, gnistrande,  snötäcke som knastrar under era midvintersteg. Snart blommar det.

English

The new year has started with freezing temperatures and sunny. Always something. Otherwise, the winter conspicuous by their absence, apart from fast snow visit at the end of december, as seen in the picture. It is without a doubt the worst season down here in the South, as well as often in southern Sweden. I think many people here , but for a completely different reason than for me personally. They seems to generally have the same negative attitude to the snow and cold, as I have often seen in southern SwedenThe reasons are the same 1) Snowfall is often followed by plus degrees and rain, thus creating the miserable wet goo on the streets. 2) It appears to be surprised each time-both in terms of their dress and their car tires-not even a hat. The result is that they wants to enter inside the houses as soon as possible, being outdoors becomes something negative in itself. Winter turns into a cold (relatively to the other seasons), dark, stripped-down, bare, wet, dull, revealing, ugly, dirty, long waiting for the spring. But on the other hand, spring arrives early in February, and slightly later in the South of Sweden. So fight! All of you who are not blessed with an embeddedmotherly, enlightening, beautiful, soft, sparkling, snow cover that crackles under your mid-winter steps. Soon it blooms!


Comments

No comments posted.
Loading...