Zenfolio | Jonas Sundberg | Blog

Street life along Bulevar Marsal Tito

April 18, 2016  •  Leave a Comment

Strumicas mainstreet - Bulevar Marsal Tito - is alive most of the time as depicted in this 11 new images.


Impressions from the Slovenian coastal town Koper

April 02, 2016  •  Leave a Comment

After a long bus trip across the Balkans one day in February, we arrive at our destination: the small coastal town of Koper in Slovenia. Expectations are quite high when we, me and my wife, heard that the place should be something special - unique in its kind.

The city turns out to be a strange mixture of contradictory elements. Locals use the name Koper only about the historic center. It is circular and surrounded by about half of the sea. On the opposite side of the circle starts the modern parts of the city. Many residents, often of foreign origin, however, live on a mountain side which is overcrowded with apartment house. These three parts are today Koper.

The modern part is orderly, but characterless, like Swedish shopping area found outside the cities. Because it is cheaper for Italians to buy food in Slovenia has many large supermarkets opened its doors here. (Italian border is 20 min away) In Sweden they prefere placing these areas outside the cities. But here arises an abrupt and dull contrast difference because it starts directly where the old town ends. But for shopping, it is of course an interesting location.

The atmosphere in the town is sleepy and many people seem just as in Sweden, to have forgotten the art of walking - the streets are often deserted especially in the evenings, exept for cars. Not even during Saturday nights it live up. On the plus side is the well-ordered and disciplined vehicular traffic and that it is clean and tidy everywhere.

Our stay here get a bad start when the host people who promised us accommodation, until further notice, are angry because we refused to smuggle cigarettes from Macedonia. We are not allowed to rest after the 18 hours long bus trip and will later in the day be locked out, and more or less driven out the next day. Since we planned a longer stay, we end up in a real leghold traps, but fortunately we find a nice room through an ad - in addition to the old town. 

Slovenia is a beautiful small country but economic growth is stunted since the financial crisis in 2008 - as unfinished concrete skeletons and significantly depressed salaries, tells about. The city has interestingly, several art galleries, but during our week here we never see any visitors in them. Perhaps also it is a consequence of the economic situation or art and art museums simply are low esteem here.

As summer destinations are Koper old inhabited center city with its surrounding marine - and the nearby small historic towns - like Izola and Portoroz - real pearls. Koper as well as the other mentioned old towns has narrow streets with great architecture from different eras, and alleys - stuffed with cafes, restaurants and interesting little craft and delis, etc.  Every second Saturday is it also a big garage/antique sale on the streets. In the shops you will find - unlike many places in the Balkans - a developed service mind and a friendly helpful attitude, prices are generally low for visitors from Western Europe on contrary to what we have heard, it is easy to communicate in English.

The following series of images depicting the essence of the old town.

Svenska

Några intryck från Koper, vid den slovenska Medelhavskusten.

Efter en lång bussresa över Balkan en dag i februari, anländer vi till vårt mål: den lilla kuststaden Koper i Slovenien. Förväntningarna är rätt höga då vi hört att platsen skall vara något alldeles extra – unik i sitt slag.

Staden visar sig vara en märklig blandning av motstridiga element. Ortsborna använder namnet Koper endast om den historiska stadskärnan. Den är cirkelformad och omges till ungefär hälften av havet . På motsatta sidan av cirkel tar den moderna staden vid. Många innevånare, ofta av utländskt ursprung, bor dock på en bergsida som är överbelamrad med hyreshus. Dessa tre huvuddelar utgör dagens Koper.

Den moderna delen är välordnad men karaktärslös, ungefär som en av alla de där svenska köpområdena som återfinns utanför svenska städer. Eftersom det är billigare för Italienarna att handla mat i Slovenien har många stora matvaruaffärer slagit upp portarna här. (Italienska gränsen är endast 20 min bort) I Sverige vill man som sagt gärna förlägga dessa områden utanför städerna. Men här uppstår en abrupt och tråkig kontrastskillnad då denna tar vid direkt var den gamla stan slutar. Men för den shoppingsugne är det förstås ett intressant läge.

Stämningen är sömnig och folk verkar, precis som i Sverige, att ha glömt bort konsten att gå - gatorna är ofta folktomma särskilt om kvällarna. Inte ens under lördagskvällar lever gatorna upp. På pluskontot ligger den välordnade och disiplinerad biltrafiken samt att det är rent och städat överallt.

Vår vistelse här får en dålig start då värdfolket som lovat oss logi, tills vidare, är arga för att vi vägrat att smuggla cigaretter från Makedonien. Vi tillåts inte att vila efter den 18 timmar långa bussresan och blir senare under dagen utelåsta och mer eller mindre utkörda den andra dagen. Eftersom vi planerat en lite längre vistelse hamnar vi i en riktig rävsax men som tur är hittar vi ett fint rum via en annons - dessutom i den gamla stan.

Slovenien är ett vackert litet land men den ekonomiska tillväxten är avstannad sedan finanskrisen 2008 vilket bl.a. ofärdiga betongskellet och rejält nerpressade löner, skvallrar om. Staden har intressant nog flera små konstgallerier men under våra veckor här ser vi aldrig några besökare i dem. Kanske också det en konsekvens av det ekonomiska läget eller så står konst och konstmuseer helt enkelt lågt i kurs här.

Som sommarresemål är Kopers gamla bebodda stadskärna med sin omgivande marina - och närliggande små historiska städer – Izola, Portoroz och riktiga "höjdare". Koper såväl som de andra nämnda gamla stadskärnorna har smala gränder och prång – välfyllda med kafeér, resturanger och intressanta små hantverks- och delikatessbutiker m.m. Varannan lördag håller man också en stor loppmarknad ute på gatorna. I butikerna finner man - till skillnad från många platser på balkan – en väl utvecklad servicemind och ett vänligt hjälpsamt bemötande, priserna är överlag låga för besökare från Västeuropa och tvärtemot vad vi har hört är det enkelt att kommunicera på engelska. 

Följande bildserie skildrar i huvudsak den gamla stan. För muspekaren över bilderna för bildtext.

"Blue" alleyKoper has many irresistible old streets and alleys The wellAn old citywell from 1485

Tito square. Copy the old city has architecture from Venice's glory days, like this preatorian palace from 15th century, as well as from the Renaissance and the Baroque period.

CatedralThe square also houses the cathedral St. Nazarius from 1100th-centurie. Palace facadeDetailj of the the Venetian governors palace. Gate to the the Tito square.

The marinaThe marina in connection to the old town.

The portThe port is important not only for Slovenia but also for several Central Europeian countries wich dont have coastlines - like Austria, Hungary and Slovakia.    

 

 

 


Ajvar making - a family matter - in Macedonia.

March 28, 2016  •  2 Comments

Ajvar is an immensely popular pepper relish in the Balkan countries such as Macedonia, Serbia, Albania and Bosnia. But even in a northern country as Sweden many people are familiar with it today - after breakthrough in the supermarkets with the flow of refugees, from the former Yugoslavia, during the 90:s. It is used in these countries, often as a spread on white bread, as flavoring in stews or as accessories. The whole family often gathering - and sometimes the neighbors - for the production. Traditionally mid-autumn, when bell peppers are most abundant.

Last autumn, I tried on this tradition by helping my wife and her parents in a day of Ajvar cooking.  Join in, the steps in the photos below and hover over the image for additional texts!

Svenska

Ajvar är en omåttligt populär paprikaröra i Balkanländer som Makedonien, Serbien, Albanien och Bosnien. Men även i ett nordligt land som Sverige känner nog de flesta till den vid det här laget - efter att ha slagit igenom i matvaruaffärerna - i och med 90-talets flyktingvåg från de forna Jugoslavien. Den används som smörgåspålägg, smaksättning i grytor och som tillbehör på bordet. Vid tillverkningen samlas ofta hela familjen och ibland även grannar, enligt traditionen i oktober då paprikorna är som mest mogna.

Förra hösten fick jag möjlighet att prova på denna tradition då jag och min fru hjälpte hennes föräldrar i byn Sacevo. För muspekaren över bilderna för bildtexter. 

Red sweet peppersRed sweet peppers - growing in the garden and are ready for the picking

After picking and sorting these around 35 kilo peppers ...

..they are washed...

...and cleansed...

...and set to be roasted on the stove.

Pepper boxes queued. it is a fairly slow process, but results in higher quality than if you cook the peppers, which are common in factory production.

 

After they have cooled off the burned skin must be peeled off manually but it leaves a nice smoked taste in the pepper fruit

Next step - this hand-powered mincer has ground countless of generations peppers, in the autumns.

But this step is actually faster than it looks.

Note the green color - now, even aubergines begun to be ground down, after having been handled in exactly the same way as the peppers.

Now, salt and sunflower oil also, has been added. Recipes may vary -this one is without chili pepper and garlic.

It is a time consuming but almost a little meditative process to stir the Ajvar.

It requires cooperation ...

...and shiftwork :-)

After about 3-4 hours the ajvar has boiled down to a considerably thicker and very tasty relish.

Then cooling down on the front porch before it is...

...packaged in glass jars.

Many Macedonian home, especially in the countryside, store a good number, for the winter of theese. But some jars may be given as gifts to family and friends. We achieved about 20 jars this time.

Cheers for good work - na zdravje!


Strumica carnival 2016 in 25 picture

March 14, 2016  •  Leave a Comment

It became the carnival of the umbrellas. The rain poured down but Strumica rocked on with its centuries-old tradition of the carnival, last Saturday. Locals along with an international set stood ready with umbrellas, cameras, and anticipation at seeing this year masks, dances and creations be made by carnival participants from around Europe and the world.

Svenska

Det blev paraplyernas karneval. Regnet vräkte ner men Strumica trummade på med sin sekelsgamla karnevalstradition i lördags. Ortsborna tillsammans med en internationell besökarskara stod redo med paraplyer, kameror, och förväntan över att få se årets masker, danser och kretioner framföras av karnevalsdeltagare från runt om i Europa och världen.

 

  

     


Time for Strumica Carnival today

March 11, 2016  •  Leave a Comment

It is time for the year's biggest event in Strumica: The Carnival. Of days in advance can tell that it is coming because the whole town is enlivened by the preparations and the many guests arrive. The central parts of the city bustling with life and shopping is booming, when everyone rushes to procure what they need for themselves and their guests. The Carnival has dating back to pagan times, but mentioned in writing since the 1600s. It´s held yearly marking the start of the Lenten fast. That starts in sundayeve of Forgivness and last until wednesday. Thereafter starts the carnival, traditionally iin Thursday but this year in Saturday.

The long procession of participants in creative and often colorful costumes, made by the participants themselves, drag through the streets to finally reach the main square for a performance, often with dancing. The whole town, along with the media follow all its stages.

Below: some of my carnival pictures from last year.


The exhibition is now over. Big thanks to the photographers - from me and Viki

June 01, 2015  •  Leave a Comment

The month of May is over and thus the exhibition "Photographers around the world". It has been incredibly rewarding to work with all these amazing pictures and photographers - from when we first started to contact them, some of them previously unknown to us - through preparatory work, printing, framing, planning the vernissage and more. The photographers positive attitude and passion, both in their own image creation and to participate in the exhibition, was most rewarding for us, and to see when all the pictures in many different styles, began to fill the gallery walls, along with the presentations. (Also here on the blog, in the previous post, we have a presentation of each of the participants.)

We are nevertheless not satisfied with the number of visitors and the selling - unfortunately it was below expectations - in view of which great artistic picture material we were displaying. But now however we are looking forward to new projects and exhibitions - also exploring the opportunities to relocate to another, more culturally awake place, with the healthy curiosity.

Heartfelt thanks from me and Viki to visitors and,  above all, to the participating photographers who made this possible!


All 24 photographers

May 13, 2015  •  Leave a Comment

For those of you who are here for the first time, I can tell you that "Light Never Wait" - me and my wife Viki,  currently running the exhibition "Photographers around the world" - in our gallery in Strumica, Macedonia.  See previous posts about it, here on the blog. 

While the gallery is a business, we also want to strike a blow for expressive photography, here in the town. We hoped from the beginning to find a number of people - both professionals and amateurs - around the globe who love to make such images, which were eager to participate in this inspiring project. It succeeded and we are proud to introduce the 24 participating, below. (1 were added during the week)

If you are in Strumica - do not miss this unique exhibition that is ongoing throughout May. All pictures are also for sale in the gallery.

The texts below are written by different persons, therefore the various style and length. ( If you are one of the photographer, you can still send us your biography, if you have not already done so. Also send us links to your pictures somewhere online, if you wish so.

  

  Mathieu Degrotte - France Is a french fine-art photographer living in the North-East of France. Passionate about photography since childhood, he came to be more involved into it by meeting fantastic people. The true beginning of his photographic journey came with the accomplishment of a photojournalism project in Nepal. After this life-changing experience he never ceased looking for new people with whom he could share and broaden his artistic vision. He is a lover of all kinds of art, and had the opportunity to follow several workshops in the Art School of Nancy. He likes to consider art as a whole, and not as several different fields. Being a completely self-taught photographer, he makes artwork conveying the fresh creativity he wants to hold on to. Having graduated from a top engineering school, he has the rigorous background needed to master all the technical aspects of photography. Today, his goal is to create unique pictures; pictures depicting an emotion, a reality, a brief moment. Even more than that, his pictures make the viewer think about themselves and the world they live in by escaping to another world. Beyond the visual aspect, Mathieu Degrotte wants to convey a poetic and oneiric message through photography. A call to introspection and to the acceptance of everyone's differences.

https://www.facebook.com/Mathieu.D.Art 

http://www.m-d-art.com/home.html

 

 

      USA with flag on topUSA with flag on top  Casey Mithell - USA I was born and raised in Lincoln, Nebraska. Although I have always had an interest in photography I never truly pursued it until 2012 when my stepfather, an amazing photographer, encouraged me to buy my first DSLR. Since that time I have studied, learned and been lucky enough to meet so many great artists and photographers from all over the country. I truly consider myself an amateur and continue to learn everyday. As a photographer my passion is the outdoors and landscapes. I am in complete awe when I am looking at the varying clouds in the sky, watching the sunrise, or am out capturing a sunset. I find the most inspiration when driving around the country roads looking for that perfect viewpoint. When I’m exploring to capture it, this is as good at it gets and brings me real relaxation. I enjoy using HDR to capture the true essence of nature’s color. In conclusion the biggest reward in my work has been the idea that many of my favorite photos bring happiness to people and when they are displayed in their homes, it brings them memories of the good life of Nebraska. See casey's webpage for more of his work: 

 

 

       Colin Roberts - U.K. Hi I’m Colin Roberts, I'm a photographer, living in the beautiful Forest of Dean in Gloucestershire, I have recently rediscovering my love of photography after a break for many years, but have been back doing this as a full time hobby for the last two years. Most of my photos which are landscape shots are shot in the Forest of Dean and surrounding areas. From a young age I always loved taking photos and still have one of my very first cameras which was a Kodak Brownie 127 and I am now using a Nikon D7000

 

 

       Selcuk Gulen - Turkey I am Selcuk Gulen , I  was born in 1982 in Sakarya - Turkey still living at the same place. Actually my main professional is sailor. I met DSLR camera the first time 3 years ago. I saw a lot of places in the World , I love photograpy especially long exposure and strobist photograpy.

 

 

    USA with flag on topUSA with flag on top  Michelle Garcia - USA

Michelle is a self-employed photographer in Capac, Michigan where she currently resides and owns her business of eight years, Country Rose Designs. In 2011 she was chosen by Kodak to be displayed in Times Square, NYC, NY on their marquee. She has placed in the Top 10 Photographers in Michigan in 2011, 2012 and 2014 and won several awards for her images.  Michelle photographs weddings, families, senior students celebrating their graduation from high school, newborns and children. She is currently trying to build her landscape portfolio and break into the commercial side of selling her photography to local businesses. Her work can be seen currently at local printing labs, advertisements and websites. When she is not behind the camera photographing or in front of a computer screen retouching images, she is busy taking care of her three young children. She enjoys traveling, hiking, being in nature and spending time with her family and friends. To see more of her work or contact her please visit:

Website: www.CountryRoseDesigns.com  

Facebook:  www.facebook.com/CountryRoseDesigns

Instagram:  https://instagram.com/michelle_crd/

 

 

 

   Stole Angelov  - Macedonia 

Stole Angelov from Strumica, Makedonien who has worked with photography since 2005, and now works as a photo journalist at the webbportal www.strumicadenes.mk, and more with private photo projects.

http://freexel.deviantart.com/

 

 

Lillian Molstad Andresen - Norway. I was born in Oslo, but while the years passed, I've moved around a bit and thereby gained experience of many diverse landscapes and towns. At present I live in Drammen city. I come from a creative family where arts and crafts has hosted dominant. This I have taken with me , and then I about 5 years ago got my first Digital SLR camera, and got "bitten by the bug". I have since that been "high and low" with the camera, travelled on photo tours nationally and internationally. I have through the years been highly credited for my photos. At international "PhotoExtract.com" has my photos lying on the first page of their Magazin whopping, 18 times from 2013 until today.  I also won 1st place on various internet media for photography and has also repeatedly been at 1 page at  500px  - the world's largest photo community.  On 23 May 2015 I have been offered to hold a summer exhibition at the gallery "Stunning Pictures" at Square West in Drammen city in Norway. The exhibition will run through August 2015. I also got the honor of hanging up pictures in, all rental units in Nordskot Brygge in Steigenberger, where images can be purchased / ordered if desired. I've also got a big exhibition in "Saga Games" in Steigen. Saga Games celebrates 30 years's anniversary year. The exhibition is held in Feskbruke in Nordskot in Steigen from July 26 - August 2, 2015.

https://500px.com/andresen1

 

 

    Eva Kristiansen - Norway. I am a hobby photographer from Tromsø, North of Norway. My passion is the light and the colors of nature and the sky; The Sun and Northern Lights.

 

 

 

  Mohammad Rustam Azmi - India I am Indian based in Dubai, United Arab Emirates. I have spend the last 25 years in Dubai where I saw building high rise tower in sand. It always fascinated me to take Photos of Beautiful Dubai. So in 2013 I started learning about photography and started practicing as well. I am among the finalist of HIPA 2014 and got published in many magazines and in Airline in-flight magazine.

 

 

USA with flag on topUSA with flag on top Donna Phillips USA. I have had the privilege to live in two beautiful coastal areas of the USA, New England during the first half of my life and South Florida since my late twenties.  Hence my love of the water, colorful landscapes and dramatic changes in light.  Although my passion for photography is still at an amateur level, it has become a wonderful distraction from the many hats I wear in my professional and personal life.  There is a natural high that comes with chasing an amazing sunset at the end of a long day or capturing a beautiful vista during my travels.  Being able to share that passion with friends and acquaintances around the globe is truly a gratifying experience.

 

 

 

 

    USA with flag on topUSA with flag on top Alexandria Lopez - USA  is a street photography enthusiast.  from New York City. Despite being shy by nature, people are her favorite subject. - A photo without a face is missing a main ingredient.

 

 

 

          Monica Rodriguez - Spain.  Monica was born in 1977 in Gijón, Asturias, a coastal city in the northwest of Spain. Mónica is passionate about anything creative. When she was a child she studied in the conservatory of music and she started to sing in a local rock band at the age of 18.  She has always been fascinated by poetry and art. Mónica has a Hispanic philology degree and she is currently working as a Spanish language and literature teacher in a secondary school in Barcelona She loves traveling and taking photographs. "I think it's really amazing to see the world through another person's eye and if I can make this happen, then photography makes me fell alive"

 

 

 

  Göran Landström - Sweden.  Göran who comes from the northern Swedish town of Kiruna, has in more than 15 years been working with the most fun thing he knows - moving images. He says: "There is nothing more satisfying than when a film is completed after hours in editing - and the movie is appreciated by the audience, whether in news reports, trailers, training films or commercials. The most important ingredient a film must have, is that it must touch the viewer, in some way.  "Göran also works with assignments, as a still photographer, at for an example weddings and events. 

http://www.wilmermedia.se/

 

 

 

  Magdalena Näsström - Sweden. I live in Umeå, a coastal town in northern Sweden. I am originally from a small town in the Swedish inland called Dorotea. Where I grew up with nature outside my house. I have two wonderful children that I love above all. I have always liked to be in / near nature, It gives me the creative power & energy. I make mostly nature photos and I am fascinated by the constant change in our landscape. My photography is a hobby and a relaxation. On weekdays, I work as a counselor and therapist.

 

 

 

    Göran Backman - Sweden. My name is Göran and I am 44 years young, and my nickname is Paparazzi.  Almost everywhere I go I have my Nikon with me. In my profession as a project engineer I have the privilege to document the projects I'm in.  I love to take pictures of the nature, portraits and street photo is a bigger part of my shooting.  To see more of my work visit:

@backmango on  Instagram

and same name on flickr

 

 

  Annika Lood - Sweden. My name is Annika Lood and I live in the south of Sweden with my family and dog. I work as a nurse,  help and learn patients to perform their dialysis at home. I participated in a photo course in the spring of 2013, since then I have been hooked. I am constantly developing my skills and learning the art of photography. I like the whole process of capturing a picture, planning the scene, trying to capture the beautiful moment, edit the pictures and looking at photos.

 

 

 

 

     Carl-Johan Utsi Sweden. Photographer and reindeer herders from Jokkmokk in northern Sweden. He was born in Porjus and has managed to stay elsewhere in Sweden, including in education in engineering physics, but the reindeer herding has always been part of his life. For nearly fifteen years, he also  had a DSLR-camera in any form by his side. A very talented photographer once said that one should start with what you think is the most fun to shoot, and become the best at it, then take it to other areas, and develop further. I started to take pictures of reindeer and reindeer herding and always brought my camera. Today I have come so far that I can support myself as a photographer.

http://www.carljohanutsi.com/

 

 

 

  Janne Pihlaja - Sweden 

 

Janne is a musician interested in photography, from Kiruna in northern Sweden but currently lives in Stockholm. On Instagram many people follow his updates with interesting photos.

 

https://instagram.com/berlinsthlmkiruna/

 

 

 

  Annika Öhman - Sweden I live in the town Skellefteå, and has always photographed with film camera when I was small, and now digital, since over 10 years. I have a Nikon SLR and a small Sony pocket camera, which I think takes surprisingly good pictures. I photograph the most nature, because I love being out in nature.  I make a lot of pictures from the Skellefteå River, and from the Gulf of Bothnia, where we have a cottage. But I always bring a camera, if I go somewhere. I work with images, but in a completely different form. Those at work are mostly  black and white, because I'm working on x-ray. Even if I love working with color in pictures, I'm weak for a monochrome image with a good grayscale ( Occupation Damage) I wish that I could eventually work less with my regular job, and devote myself more to take pictures. My job takes a little too much time ....

 

 

Jonas Sundberg - Sweden  I, who along with my wife Viki, operates the gallery that host the exhibition, moved to Strumica in 2014, and has before that worked as a reportage- and art photographer for 11 years in my home town of Kiruna, in northern Sweden. For me art photo is not just a question of to right off "tell the truth", but a way to express myself. Its a language with a rich grammar, full of nuances, which can tell much about a person's inner as well as environments and events around her.  Anyone who has once begun to speak it, sees small and big things with fresh eyes, always ready for new discoveries and insights. As one of my favorite quote says: "Always seeing something, never seeing nothing - beeing a photographer" by Walter de Mulder. Another one that I fully agree with is "When people look at my pictures, I want them to feel the way they do when they want to read a line of a poem twice" - by Robert Frank

More about me and my work,here at the website you are visiting right now

 

 

    Fabrizio Pescali - Italy I am 42 years old. I was born in Milan and still live there, my passion for photography emerged relatively late, to be precise in 2009 when I bought my first digital reflex. With my shots I don’t try to copy the reality, but I try to show what perception I have of it, the feelings that overcome me when I look at the world through the lens of the camera.  What I try to do is frame a particular moment so that it will stay as it is forever even when all that I framed changes. I try to touch the heart of the observer and make him feel what I feel. Every shot I take, a landscape, portrait or else, is just the crazy vision of a dreamer who tries to get across to the others, through the photography, the turmoil of feelings and emotions that make his head spin, the whirlwind of bright colors that get mixed up in his head. I don’t take pictures for the ones who will check my technical skills, I take pictures for the curious people who will ask themselves “why” I took that shot.

 

 

 

    Stefano Caporali - Italy I am born in Arezzo, Tuscany, Italy on 28 April 1965. Photography is my life and my job. I love photography since I was 20.
And I love my county Tuscany, one of the most beautiful countryside of the world, good for  landscape photographers. At beginning I was just an enthusiast photographer, but I  turned as professional on 1992. My main jobs as photographer: Landscape, architecture, interior, still life and food.  Some of my landscape photos won some international photography contest and more photos have been published on books, calendars, magazine in Italy and abroad.

 

 

  Alain Licari - France  I live in Lyon, Franc I am inspirated by the traditional humanist photography, I especially like to photograph cities and streets; people in their everyday life, in the most common of places: time going by, life. With my camera, I like to stroll here and there, and I try to catch the decisive moment: a face, a look, an attitude, and then to tell an (extra)-ordinary story. One of a kind.  I believe black and white is the best means to show these stolen emotions. The contrasts and the play of lights allow, in my opinion, to get to the essential: get modestly closer to the human soul. I mainly work with a full frame camera and most, exclusively with a fixed focal lens of 50mm. I like this lens a lot, because for me it allows the human contact, the encounter. It’s also an exacting lens though; it forces photographers to work their shooting, to get the closest to their subject, to show much audacity.

 

 

 

  Ruben Donato - Argentina. Living in Buenos Aires - Argentina but has been living in Brazil the last 15 years. Photographing dance and theater.

 

 

 

  USA with flag on topUSA with flag on top                          

 

 

 

 

 

 

 


Local news from the opening of the exhibition

May 10, 2015  •  Leave a Comment

News reports in the local television channel Intel televizija.The Macedonian Newscaster reproduce portions of the opening speech, with some thoughts about art photo and a little of its history. See previous blog post.

Big thanks to Intel Televizia! 

 

List of the participating photographers

Mathieu Degrotte - France 

Stole Angelov  - Macedonia

Lillian Molstad Andresen - Norway

Eva Kristiansen - Norway

Rustam Ma - India

Michelle Garcia - USA

Alexandria Lopez - USA

Janne Pihlaja - Sweden

Annika Öhman - Sweden

Göran Backman - Sweden

Annika Lood - Sweden

Carl- Johan Utsi Sweden

Jonas Sundberg - Sweden

Göran Landström - Sweden

Magdalena Näsström - Sweden

Casey Mitchell - USA

Colin Roberts - U.K

Selçuk Gülen - Turkey

Fabrizio  Pescali - Italy

Stefano Caporali - Italy

Alain Licari - France

Ruben Donato - Argentina

Monica Rodriguez - Spain


The exhibition " Photographers around the world" is official opened

May 09, 2015  •  Leave a Comment

After a few weeks of intense, but fun work to prepare the exhibition, it was finally time for the opening yesterday. In our gallery "Light Never Waits", in central Strumica, Macedonia. During the day the exhibition was visited by locals as well as tourists who were treated to snacks, drinks, and traditional Macedonian music by Goran and Vasko from the group Strumica Tajfa- along with all the fantastic pictures, from 11 different countries. We were visited by "Intel" local television as well as several working photographers. The pictures received many appreciative and almost lyrical comments.

The exhibition will last the month of May and we are open Monday to Friday 10-18. If you are nearby and want to see it another time, do not hesitate to contact us. If you are in another city / country, you also has the possibility to purchase and get the image sent to you. More details will follow in coming posts.

The 23 participating photographers are:

Mathieu Degrotte - France 

Stole Angelov  - Macedonia

Lillian Molstad Andresen - Norway

Eva Kristiansen - Norway

Rustam Ma - India

Michelle Garcia - USA

Alexandria Lopez - USA

Janne Pihlaja - Sweden

Annika Öhman - Sweden

Göran Backman - Sweden

Annika Lood - Sweden

Carl- Johan Utsi Sweden

Jonas Sundberg - Sweden

Göran Landström - Sweden

Magdalena Näsström - Sweden

Casey Mitchell - USA

Colin Roberts - U.K

Selçuk Gülen - Turkey

Fabrizio  Pescali - Italy

Stefano Caporali - Italy

Alain Licari - France

Ruben Donato - Argentina

Monica Rodriguez - Spain

More posts and further presentation of the photographers will follow the nearest days.

 

 


The exhibition "Photographers around the world" starts on Saturday 12:00 o´clock

May 05, 2015  •  Leave a Comment

We closed the gallery for a few days, while the exhibition takes shape and starts to come up on the walls of the gallery. On Saturday, at 12:00 we go. During the month of May Strumica and its visitors will have the opportunity to enjoy artistic photography from many different countries and styles. Photographers coming from the US, India, England, Sweden, Norway, Italy, France, Macedonia, Spain, Moldova,Turkey and Brazil, will be presented under each image, and also here on the blog in coming posts. If you are in Strumica: Warmly welcome to the official opening, now on Saturday, May 9 at 12:00 PM. Please help us with some publicity, by sharing this post.